İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİNE DUYURU
Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün (UGRL) 2018 yılında düzenlenen Yeterlilik Test Programı GGBS Mevzuat Modülü Bakanlık Yazıları ekranı altına konulmuştur. 17/01/2018

İL VE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE
2018 Yılı Bakanlık Gıda Numune Alma Planına ait üst yazı, uygulama prosedürü ve plan içeriği GGBS Mevzuat Modülü Bakanlık Yazıları kısmına eklenmiştir. 28.12.2017

DUYURU
2017 Yılı UKİP PLANI ilk 6 aylık değerlendirmesi yapılmış olup değerlendirmeye ait “İl” Bazlı ve “Plan Başlığı” bazlı tablo GGBS “Mevzuat” ekranına konulmuştur.
İl Müdürlükleri tarafından ilgili tablonun incelenerek tespit edilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi gerekmektedir. 27.07.2017

DUYURU
Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin uygulanmasında birlikteliğin sağlanması için hazırlanan 'Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği Rehberi' GGBS Mevzuat ekranında Yönetmelikler kısmına eklenmiştir. 08.06.2017

İL MÜDÜRLÜKLERİNE DUYURU
Bilindiği üzere İnternet üzerinden gıda satışı faaliyeti gösteren işletmeler kayıt altına alınmakta fakat Kayıt Belgesi düzenlenmemektedir. Söz konusu işletmelerin GGBS'ye girişi aşamasında "Kayıt-Onay Kapsamı Dışında Faaliyet Alanları" kısmından seçim yapılabilecek şekilde "İnternet Üzerinden Gıda Satışı" adlı bir faaliyet sisteme eklenmiştir. Bu tür işletmelerin sisteme kaydı aşamasında "Diğer" radyo butonundan girişi yapılan işletmeye söz konusu faaliyet eklenmelidir. Önceden farklı faaliyetler ile (Diğer-Gıda Satış vb.) GGBS'ye kayıt edilen İnternet üzerinden satış faaliyetinde bulunan işletmelerin faaliyet alanlarının "İnternet Üzerinden Gıda Satışı" faaliyeti ile değiştirilmesi uygun olacaktır. 12.05.2017

İL MÜDÜRLÜKLERİNE DUYURU
Gıda kaynaklı hastalık bildirimlerinin hangi durumlarda EK-1 ve EK-3 formuyla Genel Müdürlük irtibat noktalarına iletileceği Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedüründe ayrıntısıyla açıklanmıştır. Genel Müdürlük irtibat noktalarına elektronik posta yoluyla iletilecek EK-1 Ve EK-3 formlarının pdf formatında değil Word formatında doldurularak gönderilmesine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Söz konusu ekler kullanılması talep edilen Word formatında GGBS Mevzuat Modülü Prosedürler altına eklenmiştir. 13.04.2017

İTHALAT DENETİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU!
İthalat denetiminde, onaylanmış bir denetimin onayı kaldırılmamalıdır. Nedeni: Onaylanmış bir ithalat denetimi, Gümrük Bakanlığı yazılımınca güncellemeye kapatılmaktadır. Denetimin onayı kaldırılıp yeniden onaylamak istendiğinde, GGBS, Gümrük yazılımıyla iletişim kuramayacağından, onaylama işlemi yeniden yapılamayacaktır.
NOT: Sorun yaşanmaması için pratikte ithalat gerçekleştiğinde (GGBS ve Gümrük işlemleri bittiğinde), denetimler hemen onaylanmalıdır. 12.04.2017

İL MÜDÜRLÜKLERİ VE KAMU LABORATUVARLARINA DUYURU
24.03.2017 tarih ve 734979 sayılı resmi yazıyla 81 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine gönderilen "Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü" 10/04/2017 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır. İlgili prosedürü GGBS Mevzuat ekranından indirebilirsiniz. 27.03.2017

İL MÜDÜRLÜKLERİ VE KAMU LABORATUVARLARINA DUYURU
Okul Sütü Numuneleri ile İlgili GGBS uygulamalarına ait açıklama yazısı GGBS Mevzut Modülü/Bakanlık Yazıları kısmına yüklenmiştir. 14.03.2017

ÇOK ÖNEMLİ DUYURU!
GGBS kullanıcısı olup da KHK ile memuriyetten çıkarılan kişilerin, sisteme girişlerinin ivedilikle kapatılması gerekmektedir. Ayrıca, Alo 174 Gıda Hattı kullanıcılarının da sisteme girişine izin verilmemelidir. GGBS'ye kayıtlı (İl müdürlüğü, Veteriner Sınır Kontrol Noktaları, kamu ve özel laboratuvar) personel olup da tayini çıkan, görevden ayrılan (GGBS ile ilgisi olmayan bir birime geçen), işine son verilen/açığa alınan, emekli olan vb. kullanıcı ve personeli, "Temel Veriler" modülü "Personel Bilgileri" ekranındaki "Durumu" açılır listesinden "Pasif" duruma getirerek güncelleyiniz.

İL MÜDÜRLÜKLERİNE DUYURU!
GGBS'ye işletme bilgisi girilirken, İşletme Adı alanının başına/sonuna TC No eklenmemelidir. Nedeni: Kayıtlı/Onaylı işletmeler, kamunun sorgulamasına açık olduğundan TC No'nun görünmesi doğru değildir. Firma Unvanı'nın sonuna, TC no eklenmesinde sakınca yoktur. Daha önce TC No girilmiş işletme kayıtları düzeltilmelidir. Yaşanabilecek hukuki sorunda, veriyi giren/güncelleyen kullanıcı sorumludur.

SS ve LSS listesini indir

Personel Bilgi Formu indir

e-Belge


23.03.2014 - 14.03.2017 ARASINDAKİ DUYURULARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN