İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE
Bilindiği üzere her yeni yılın ilk günlerinde bir önceki yıla ait gıda denetim faaliyetlerinin raporlanması makam tarafından talep edilmektedir. Taşra teşkilatının yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili tek veri kaynağı GGBS'dir. Özel konular haricinde taşra teşkilatından yazılı faaliyet raporları talep edilmemektedir. GGBS verileri resmi nitelikte veri olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda; 2018 yılına ait faaliyet raporlarının Genel Müdürlüğümüzce doğru ve eksiksiz veriler ile hazırlanabilmesi için 2018 yılına ait; denetim, numune, cezai işlem vb. tüm GGBS kayıtlarının vakit geçirmeksizin günü gününe yapılması, zorunlu sebeplerle ertelenme durumunda kalan kayıtların en geç 9 Ocak 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Bu tarihten sonra sisteme girilecek verilerin 2018 yılı faaliyet raporlarında yer alamayacağı ve biriminizin performansında eksik olarak görüneceği unutulmamalıdır. 13.12.2018

İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE
Bazı İl Müdürlüklerimizce gıda kaynaklı hastalıklarda Genel Müdürlüğümüze zamanında bilgilendirme yapılmamakta, salgınlardan medya yoluyla haberdar olunmaktadır. Buradan hareketle, Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü'ne göre salgın bildirimi alınır alınmaz ilk bilgiler ışığında EK-7 formu (GGBS mevzuat ekranında bir örneği bulunmaktadır, buradan indirebilirsiniz) doldurulmalı ve "acil koduyla" ivedilikle aşağıda bilgileri verilen Genel Müdürlük Makamına ve irtibat noktalarına e-mail yoluyla iletilmelidir. Ek 3 Formu ise Prosedürün 6.8. maddesine göre daha sonra tarafımıza iletilebilir. 13.12.2018

İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE
Gıda kaynaklı salgın olaylarında edinilen ilk bilgilerin Prosedürde yer alan EK-7: Ön Bilgi Notu'na işlenerek Genel Müdürlük elektronik posta adreslerine ("ACİL" koduyla) ivedilikle iletilmesi önemlidir. Resmi kontrol yapıldıktan sonra değişen/eksik kalan bilgiler tamamlanarak EK-7 bilgi notu tekrar Genel Müdürlüğe iletilmelidir. EK-3: Ayrıntılı Bilgi Formu ise sadece Prosedür madde 6.8'de belirtilen durumlarda Genel Müdürlüğe iletilecektir. Not: Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü, EK-7 ve EK-3 formları mevzuat modülüne eklenmiştir. 01.10.2018

İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE
İl müdürlükleri arasında gerçekleştirilecek çapraz denetimler ve bu denetimlere bağlı numune, idari yaptırım kararı vb. tüm veriler GGBS'deki (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi) teknik kısıtlamalar sebebiyle denetimin gerçekleştirildiği ildeki il müdürlüğünün Asıl veya Yedek Sistem Sorumlusunca günlük olarak Sisteme girilmelidir. Denetim girişi aşamasında veri girişi zorunlu olan "Denetim Ekibi" alanına yine Asıl veya Yedek Sistem Sorumlusu eklenmeli, Denetim Ana Sayfasındaki "Açıklama" alanına farklı bir il müdürlüğünden görevlendirilerek denetimi gerçekleştiren kontrol görevlilerinin isim ve kurum sicil numaraları ve bu personelin denetimi gerçekleştiren kişiler olduğuna dair bilgilendirme notu yazılmalıdır. Denetim tutanağındaki "Kontrol ve Denetimin Sonucu" alanındaki bilgiler eksiksiz olarak sisteme girilmelidir. Ayrıca, bu şekilde yapılan denetimlere ve uygulanacak idari yaptırımlara ait verilerin sistemden süzülebilmesi için GGBS Denetim Ana Sayfasındaki "Denetimin Kısa Adı" ve Ceza Ana Sayfasındaki "Ceza Seri-Sıra No" alanlarına girilmesi gereken verinin sonuna "-" işareti ilave edildikten sonra "Çapraz Denetim" ifadesinin yazılması gerekmektedir.
(ÖRNEK: 06-2018-XXXXX-XXX-Çapraz Denetim) 19.03.2018

İL MÜDÜRLÜKLERİNE DUYURU
GGBS Mevzuat Modülü-Bakanlık Yazıları kısmındaki 'GDO Analiz Stratejisi Uygulama Talimatı Çerçevesinde GDO Analizlerinde Yetkili Laboratuvarlar' listesi güncellenmiştir.16/03/2018

İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİNE DUYURU
Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün (UGRL) 2018 yılında düzenlenen Yeterlilik Test Programı GGBS Mevzuat Modülü Bakanlık Yazıları ekranı altına konulmuştur. 17/01/2018

DUYURU
2017 Yılı UKİP PLANI ilk 6 aylık değerlendirmesi yapılmış olup değerlendirmeye ait “İl” Bazlı ve “Plan Başlığı” bazlı tablo GGBS “Mevzuat” ekranına konulmuştur.
İl Müdürlükleri tarafından ilgili tablonun incelenerek tespit edilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi gerekmektedir. 27.07.2017

DUYURU
Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin uygulanmasında birlikteliğin sağlanması için hazırlanan 'Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği Rehberi' GGBS Mevzuat ekranında Yönetmelikler kısmına eklenmiştir. 08.06.2017

İL MÜDÜRLÜKLERİNE DUYURU
Bilindiği üzere İnternet üzerinden gıda satışı faaliyeti gösteren işletmeler kayıt altına alınmakta fakat Kayıt Belgesi düzenlenmemektedir. Söz konusu işletmelerin GGBS'ye girişi aşamasında "Kayıt-Onay Kapsamı Dışında Faaliyet Alanları" kısmından seçim yapılabilecek şekilde "İnternet Üzerinden Gıda Satışı" adlı bir faaliyet sisteme eklenmiştir. Bu tür işletmelerin sisteme kaydı aşamasında "Diğer" radyo butonundan girişi yapılan işletmeye söz konusu faaliyet eklenmelidir. Önceden farklı faaliyetler ile (Diğer-Gıda Satış vb.) GGBS'ye kayıt edilen İnternet üzerinden satış faaliyetinde bulunan işletmelerin faaliyet alanlarının "İnternet Üzerinden Gıda Satışı" faaliyeti ile değiştirilmesi uygun olacaktır. 12.05.2017

ÇOK ÖNEMLİ DUYURU!
GGBS ve Alo 174 Gıda Hattı kullanıcısı olup da KHK ile memuriyetten çıkarılan personelin, sisteme girişlerinin ivedilikle kapatılması gerekmektedir. Ayrıca, GGBS'ye kayıtlı (İl müdürlüğü, Veteriner Sınır Kontrol Noktaları, kamu ve özel laboratuvar) personel olup da tayini çıkan, görevden ayrılan (GGBS ile ilgisi olmayan bir birime geçen), işine son verilen/açığa alınan, emekli olan vb. kullanıcıların sisteme girişleri kapatılmalıdır.

İL MÜDÜRLÜKLERİNE DUYURU!
GGBS'ye işletme bilgisi girilirken, İşletme Adı alanının başına/sonuna TC No eklenmemelidir. Nedeni: Kayıtlı/Onaylı işletmeler, kamunun sorgulamasına açık olduğundan TC No'nun görünmesi doğru değildir. Firma Unvanı'nın sonuna, TC no eklenmesinde sakınca yoktur. Daha önce TC No girilmiş işletme kayıtları düzeltilmelidir. Yaşanabilecek hukuki sorunda, veriyi giren/güncelleyen kullanıcı sorumludur.

SS ve LSS listesini indir

Personel Bilgi Formu indir

e-Belge


23.03.2014 - 12.05.2017 ARASINDAKİ DUYURULARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN