KAMU VE ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ DİKKATİNE
GDO Analiz Raporlama Hk. konulu 11.04.2019 tarih, 16647434-407-E.998066 sayılı GKGM yazısı ve eki GGBS Mevzuat Modülü altında Bakanlık Yazıları bölümüne eklenmiştir.

İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE
Bazı İl Müdürlüklerimizce gıda kaynaklı hastalıklarda Genel Müdürlüğümüze zamanında bilgilendirme yapılmamakta, salgınlardan medya yoluyla haberdar olunmaktadır. Buradan hareketle, Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü'ne göre salgın bildirimi alınır alınmaz ilk bilgiler ışığında EK-7 formu (GGBS mevzuat ekranında bir örneği bulunmaktadır, buradan indirebilirsiniz) doldurulmalı ve "acil koduyla" ivedilikle aşağıda bilgileri verilen Genel Müdürlük Makamına ve irtibat noktalarına e-mail yoluyla iletilmelidir. Ek 3 Formu ise Prosedürün 6.8. maddesine göre daha sonra tarafımıza iletilebilir. 13.12.2018

İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE
Gıda kaynaklı salgın olaylarında edinilen ilk bilgilerin Prosedürde yer alan EK-7: Ön Bilgi Notu'na işlenerek Genel Müdürlük elektronik posta adreslerine ("ACİL" koduyla) ivedilikle iletilmesi önemlidir. Resmi kontrol yapıldıktan sonra değişen/eksik kalan bilgiler tamamlanarak EK-7 bilgi notu tekrar Genel Müdürlüğe iletilmelidir. EK-3: Ayrıntılı Bilgi Formu ise sadece Prosedür madde 6.8'de belirtilen durumlarda Genel Müdürlüğe iletilecektir. Not: Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü, EK-7 ve EK-3 formları mevzuat modülüne eklenmiştir. 01.10.2018

İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE
İl müdürlükleri arasında gerçekleştirilecek çapraz denetimler ve bu denetimlere bağlı numune, idari yaptırım kararı vb. tüm veriler GGBS'deki (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi) teknik kısıtlamalar sebebiyle denetimin gerçekleştirildiği ildeki il müdürlüğünün Asıl veya Yedek Sistem Sorumlusunca günlük olarak Sisteme girilmelidir. Denetim girişi aşamasında veri girişi zorunlu olan "Denetim Ekibi" alanına yine Asıl veya Yedek Sistem Sorumlusu eklenmeli, Denetim Ana Sayfasındaki "Açıklama" alanına farklı bir il müdürlüğünden görevlendirilerek denetimi gerçekleştiren kontrol görevlilerinin isim ve kurum sicil numaraları ve bu personelin denetimi gerçekleştiren kişiler olduğuna dair bilgilendirme notu yazılmalıdır. Denetim tutanağındaki "Kontrol ve Denetimin Sonucu" alanındaki bilgiler eksiksiz olarak sisteme girilmelidir. Ayrıca, bu şekilde yapılan denetimlere ve uygulanacak idari yaptırımlara ait verilerin sistemden süzülebilmesi için GGBS Denetim Ana Sayfasındaki "Denetimin Kısa Adı" ve Ceza Ana Sayfasındaki "Ceza Seri-Sıra No" alanlarına girilmesi gereken verinin sonuna "-" işareti ilave edildikten sonra "Çapraz Denetim" ifadesinin yazılması gerekmektedir.
(ÖRNEK: 06-2018-XXXXX-XXX-Çapraz Denetim) 19.03.2018

SS ve LSS listesini indir

Personel Bilgi Formu indir

e-Belge

Deneme GGBS


23.03.2014 - 16.03.2018 ARASINDAKİ DUYURULARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN